Že na COBOLu stojí všechny bankovní systémy a že si COBOL vývojáři mohou žít jako králově, to není žádné tajemství. Ale tento článek velmi dobře shrnuje důvody, proč tomu tak je a popisuje i jaké dopady to nejspíš bude mít do budoucna. Donutilo mě to opět si najít nějaké příklady COBOL kódu a nejsem teda úplně přesvědčen, že bych se touto kariérní cestou chtěl vydat. Skvělý long read.

COBOL is not merely fast; it’s also “stable, stable, stable”, as Thomas tell me. One of the processes he developed takes, every month, a file of about 2.4 million government pension and puts the proper amounts in people’s bank accounts. “We verify them and check them in 11 minutes. It hasn’t failed in 20 years.”

https://www.wealthsimple.com/en-ca/magazine/cobol-controls-your-money

The Code That Controls Your Money