Z nějakého pomýleného důvodu jsem měl pocit, že téměř všechny evropské jazyky pojmenovávají měsíce obligátními názvy January, February etc. pocházejícími z latiny, a že čeština je velmi unikátní se svými zvukomalebnými jmény měsiců, k nelibosti např. mnoha slováků. Když jsem se ale dnes bavil s Ukrajincem, který mi rekonstruuje byt, ohledně určitých termínů, nebyl jsem si pak jistý, jestli nemohlo dojít k nedorozumění ohledně termínů. A ono nemohlo, listopad se řekne úplně stejně. Zato kdybychom se bavili o květnu, mohl by s tím být trochu problém…

Měsíce v Ukrajinštině