Vzpomenete-li si na svá školní léta, pravděpodobně budete souhlasit, že ničím nerušenou pohodu ve školních lavicích a hlavně mimo ně, i tak sem tam narušil nějaký ten domácí úkol. Jen ti učivu a učitelům neoddanější studenti věřili bláhovými učiteli prezentované poučce, že úkoly jsou hlavně pro naše dobro.

Já se nechtěl smířit s neúčelovostí těchto prací a strkal je, spisovatelsky řečeno, do šuplíku, abych je někdy mohl opět vytáhnout na světlo světa. Snad abych někomu pomohl, snad abych se podělil o svoje názory…

Tento blog byl založen mnohem později, než byl tento článek napsán. Chtěl jsem na něm tyto své práce vyvěsit, ale řešil jsem velké dilema. „Může mi někdo vysvětlit, proč jsem psal takhle divně?“, říkal jsem si. Nakonec ale zvítězila touha dát textům (musím poznamenat, že opravdu jen těm, které prošly přimhouřenýma očima editora/autora) ještě nějaké využití. Když už nic, nějaký jiný student můj text v budoucnu třeba zkopíruje do svého úkolu (čímž se ale nevzdávám licenčního práva!)…

Školních prací na tomto blogu můžete nalézt hodně, ale i teď pokračujeme spíš v přehledu Mindfuck prací. Následuje totiž filosofická úvaha na ZSV, aneb zamyšlení nad tím, proč co je to řád…

Všeobecný názor většiny náboženství praví, ženějaká síla se zjevila a vytvořila z chaosu řád. Díky tomu předpokládám existenci určité entity nutné k udržení řádu, bez níž by se vše postupně vrátilo k chaosu. Nebudu se však věnovat otázce Boha a podobných věcí, které se ,pokud existují, pravděpodobně stále věnují udržování řádu vesmíru.  Co jej však udržuje v naší mnohem menší společnosti?

Podle mého názoru by jen velice málo lidí dokázalo žít v anarchii. Ptáte se proč? Podívejme se na naší situaci: Před velice dlouhou dobou musel existovat nějaký člověk, který definoval základní pravidla chování, z nichž se poté vytvořili základní zákony. Původní předpoklad byl takový, že při dodržování těchto pravidel se všichni budou mít dobře. Úplně stejně. Avšak tento autor řádu (respektive tisíce autorů z celé historie lidstva) nedokázal přinést dostatečný systém, jenž by zaručil dodržování tohoto řádu. Situace se tedy nyní má tak, že ti co řád dodržují, se opravdu mají stejně (a snad můžeme říct i dobře), avšak ti, kteří se zákonům tak trochu smějí do zad, jsou na tom často lépe.

Kdyby však žádné předpisy vytvořeny nebyly, rozdíly mezi relativní životní úrovní by byly pravděpodobně daleko větší. V nynějším systému se všechny nesnáze jaksi „zprůměrují“ a ve výsledku se všichni spořádaní nakonec mají dobře. Proto si myslím, že by anarchii většina z nás okamžitě odmítla.

Vždyť dokážete si vůbec představit svět bez jakéhokoli řádu?