Když má nějaký docker image tag :latest. nutí to tak trochu člověka předpokládat, že se jedná o nejnovější verzi daného image. Ale ouha, to tak vůbec nemusí být. V dockeru neexistuje žádný mechanismus, který by automaticky tagoval nejnovější verzi tímto tagem, naopak jde o pouhopouhou výchozí hodnotu ve chvíli, kdy se žádný tag nepoužije. V tomto článku jsou velmi dobře rozebrané problémy, ke kterým jeho používání může vést.

What’s Wrong With The Docker :latest Tag?